در حال بارگزاری...

۱.IPR/S 3.1

ماژول 1.IPR/S 3.1

ABB

خط  KNX را با شبکه اترنت متصل می کند. این دستگاه از پروتکل KNXnet / IP برای ارتباطات (مسیریابی و تونلینگ) استفاده می کند. این دستگاه را می توان به عنوان یک اتصال سریع و منطقه استفاده می شود. جدول فیلتر کامل برای گروه های اصلی 0-31 پشتیبانی می شود. دستگاه KNX را می توان از طریق LAN با استفاده از ETS برنامه ریزی کرد. برای این و مشتریان بیشتر 5 تونل سرور در دسترس هستند. آدرس IP را می توان ثابت کرد یا می توان از یک سرور DHCP دریافت کرد. منبع تغذیه از طریق 12..30 V DC یا PoE. ارتباط استاندارد KNX (Multicast) را می توان خاموش کرد. در این مورد، تا 10 IPR / S3.1.1 می توانند با استفاده از ارتباط یکپارچه ارتباط برقرار کنند.