در حال بارگزاری...

۱۷۲۴-۸۳۸-۵۰۰

Busch-dynasty

 

1724-838-500

 

Polished brass ivory white

 

قاب پریز چهار خانه رنگ سفید طلایی برای نصب عمودی یا افقی.