در حال بارگزاری...

دسته بندی "پروژه ها"

پروژه brain center

توسط الناز اسماعیلی

brain center

عنوان پروژه  طراحی و پیاده سازی سیستم صوتی هوشمند
تاریخ پروژه :  سال 1395
آدرس پروژه :  تهرعنوان پروژه :ان – تجریش
سیستم های اجرا شده در پروژه : سیستم صوتی هوشمند

پروژه انبار آتش نشانی مجیدیه

توسط الناز اسماعیلی

 

عنوان پروژه :  طراحی و پیاده سازی دوربین مدار بسته تحت شبکه
تاریخ پروژه :  سال 1389
آدرس پروژه :  تهران – انبار آتش نشانی مجیدیه
سیستم های اجرا شده در پروژه : سیستم دوربین مدار بسته تحت شبکه

مرکز آموزش آتش نشانی صـالح آباد

توسط الناز اسماعیلی
عنوان پروژه :  طراحی و پیاده سازی دوربین مدار بسته تحت شبکه
تاریخ پروژه :  سال 1389
آدرس پروژه :  تهران – مرکز آموزش آتش نشانی صـالح آباد
سیستم های اجرا شده در پروژه : سیستم دوربین مدار بسته تحت شبکه

پروژه ایستگاه ۸۸ آتش نشانی پارک وی

توسط الناز اسماعیلی

عنوان پروژه :  طراحی و پیاده سازی دوربین مدار بسته تحت شبکه
تاریخ پروژه :  سال 1389
آدرس پروژه :  تهران – پارک وی  (ایستگاه آتش نشانی شماره 88)
سیستم های اجرا شده در پروژه : سیستم دوربین مدار بسته تحت شبکه

پروژه امیر آباد

توسط الناز اسماعیلی

امیرآباد

 

عنوان پروژه :  طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند
تاریخ پروژه :  سال 1392- 1390
آدرس پروژه :  تهران – امیر آباد
سیستم های اجرا شده در پروژه : سیستم اعلام حریق

سیستم اعلام سرقت هوشمند

سیستم اِرتینگ

سیستم نورپردازی

پروژه جهان آرا

توسط الناز اسماعیلی

 

عنوان پروژه :  طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند
تاریخ پروژه :  سال 1392- 1390
آدرس پروژه :  تهران – خیابان جهان آرا
سیستم های اجرا شده در پروژه : سیستم  هوشمند سازی ساختمان

سیستم اعلام حریق

سیستم اعلام سرقت هوشمند

سیستم اِرتینگ

سیستم نورپردازی

پروژه یوسف آباد

توسط الناز اسماعیلی

 

عنوان پروژه :  طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند
تاریخ پروژه :  سال 1392- 1390
آدرس پروژه :  تهران – خیابان 14 یوسف آباد
سیستم های اجرا شده در پروژه : سیستم اعلام سرقت هوشمند

سیستم اِرتینگ

سیستم نورپردازی

پروژه جمال زاده

توسط الناز اسماعیلی

 

عنوان پروژه :  طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند
تاریخ پروژه :  سال 1392- 1390
آدرس پروژه :  تهران – جمال زاده
سیستم های اجرا شده در پروژه : سیستم اعلام سرقت هوشمند

سیستم اِرتینگ

سیستم نورپردازی

بندر انزلی — خیابان شریعتی

توسط الناز اسماعیلی

 

عنوان پروژه :  طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند
تاریخ پروژه :  سال 1396- 1395
آدرس پروژه :  شهر بندر انزلی – خیابان شریعتی
سیستم های اجرا شده در پروژه : سیستم اعلام حریق

سیستم اعلام سرقت هوشمند

سیستم اِرتینگ

سیستم نورپردازی

توضیحات :  20 واحد