در حال بارگزاری...

Objects causing temperature Chnges Within the detection Area Air Conditioners ,Heaters ,Fax Machines

الف)عواملی که در درون اتاق باعث تغییر درجه دما میگردد مانند وسایل گرمازا تغییرات اب و هوا و صفحاتی که فاکس میشوند گرمایی ساطع میکنند که اگر به دتکتور نزدیک باشد باعث خطای الارم میگردد. برای مثال صفحه ای که از طریق رفاکس مخابره میشود گرمایی تقریبا”معادا 30 درجه سانتی گراد ساطع میکند که این میزان در زمستان میتواند تغییر زیادی برای یک دتکتور باشد.

ب)پیشنهاداتی برای جلوگیری از خطای الارم

*دتکتور را در مکانهایی نصب کنید که از مجاری و کانالهای هوا دور باشد و تغییرات ناشی از وسائل گرما زا را کمتر احساس کند.

* به دلیل اینکه RX-40QZ چهار زون میباشد از خطاهای الارم که توسط ماشینهایی مانند فاکس ایجاد میشود جلوگیری میکند مگر اینکه فاکس در 90 سانتی متری دتکتور قرار گیرد.

ج)مشخصه های RX-40QZ که از خطاهای الارم جلوگیری میکند.

دتکتور چها زون RX-40QZ تاثیر پذیر از تغییرات کم دما مانند تغییراتی که فاکس و یا کانالهای هوا ایجاد میکنند ،نمیباشد.به دلیل اینکه این تغییرات در مقابل تغییراتی که در هنگام ورود انسان ایجاد میشود بسیار کم میباشد.

*زاویه دید دتکتور را به سمت زمین تنظیم نکنید و پایه برای نصب استفاده کنید روی دیوار صاف یا در گوشه دتکتور را نصب کنید.

*برای اطمینان از عدم وجود خطاهای الارم،حوظه دید دتکتور را تا حدود 9.35 متر تنظیم کنید به دلیل اینکه دتکتورهای چهار زون در ناحیه دید کوتاهتر موثرتر عمل میکند.

*اگر میزیا هر وسیله دیگری که دارای 75 سانتیمتر ارتفاع است در مسیر دید دتکتور باشد اگر این حیوانات روی این سطح بلند بروند گاهی مواقع امکان وقوع الارم خطا را فراهم میکنند،بنابراین سعی کنید تا حد امکان از قرار دادن این وسائل در حوظه دید دتکتور جلوگیری کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *