در حال بارگزاری...

پست های برچسب زده شده " خرید اینترنتی AX-70TN/130TN/200TN/100TF/200TF "

AX-70TN/130TN/200TN/100TF/200TF

توسط الناز اسماعیلی

آشکارساز پرتو مادون قرمز
70TN: متر 20
130TN: متر 40
200TN: متر 60
100TF: متر 30
200TF: متر 60
امکانات:

  • 4 پرتو فرکانس انتخابی (100TF-200TF)
  • LEDهشدار دهنده ی 4 مرحله ای (100TF-200TF)
  • مدار سنجش تغییرات محیطی (100TF-200TF)
  • درجه حفاظت IP65
  • حفاظت در برابر رعد و برق
  • دارای پوشش و قابلیت ضد یخ زدگی
  • 99٪ثبات مسدود کردن پرتو
  • مدار A.G.C
  • قابلیت تنظیم زمان وقفه پرتو
[TABS_R id=8528]