در حال بارگزاری...

پست های برچسب زده شده " خرید HX-80N/80NAM "

HX-80N/80NAM

توسط الناز اسماعیلی

آشکارساز قابل استفاده در فضای باز با برد بلند، 24 متر، (high mount)

امکانات:

  • نصب و راه اندازی 2.5-3 متر ارتفاع
  • منطق هوشمند و تشخیص
  • محافظ دو رسانا
  • منطق پیشرفته جبران درجه حرارت
  • منطق تجزیه و تحلیل نوسان پوشش گیاهی
  • عملکرد IR دیجیتال فعال ضد پوشش (HX-80NAM)