در حال بارگزاری...

پست های برچسب زده شده " خطای آلارم "

فاکتور های ایجاد خطاهای آلارم

توسط الناز اسماعیلی
مقالات

فاکتور های ایجاد خطاهای آلارم

 

وقتی نور خورشید یا نور چراغ های ماشین از پنجره وارد اتاق می شود یا بوسیله هر سطحی به سمت دتکتور منعکس گردد ممکن است دتکتور را تحریک نماید.

نور هایی که مستقیما به لنز دتکتور تابیده می شود می تواند باعث خطاهای آلارم گردد.

پیشنهاداتی برای جلوگیری از خطاهای آلارم

ادامه مطلب

عامل های خطای آلارم

توسط الناز اسماعیلی
مقالات

عامل های خطای آلارم

 

نمونه های مختلف از وسایل الکترونیکی وجود دارند که امواج الکترونیکی را در هوا و یا در سیم ها ساطع می نمایند.رله های صوتی ، موتور های الکتریکی یا سایر وسایل الکتریکی می توانند امواج الکتریکی مزاحم ایجاد کنند(ERD) و یا می توانند در ولتاژموجود تغییرات ناگهانی بوجود آورند.

ادامه مطلب