در حال بارگزاری...

پست های برچسب زده شده " عملکرد PIR "

۱۹اردیبهشت

BENEFITS

توسط الناز اسماعیلی
مقالات

دتکتورهای چهار زون اپتکس بهترین کاربرد را در جهت جلوگیری از آلارم خطا دارد نه تنها در محیطهایی که حیوانات عبور و مرور زیاد دارند بلکه در مقابل مداخله عواملی نظیر اب و هوا ، RFI،EMI ،نور خورشید،حرکت اشئایی نظیر پرده و …….

در عملکرد PIR مقاوم میباشد. تکنیکهایی که در این دتکتورجهت جلوگیری از تاثیر عوامل محیطی به کار رفته شامل عامل پایروالکتریک،مدار RFI،فیلتر های سفید لنزها و چهارکانونی بودن دتکتور میباشد.