در حال بارگزاری...

پست های برچسب زده شده " عواملی که در درون اتاق باعث تغییر درجه دما میگردد "

عواملی که در درون اتاق باعث تغییر درجه دما میگردد Objects causing temperature Changes Within the detection Area Air Conditioners ,Heaters ,Fax Machines

توسط الناز اسماعیلی
مقالات

عواملی که در درون اتاق باعث تغییر درجه دما میگردد مانند وسایل گرما زا تغییرات اب و هوا و  فاکس گرمایی ساطع میکنند که اگر به دتکتور نزدیک باشد باعث خطای الارم میگردد. برای مثال صفحه ای که از طریق رفاکس مخابره میشود گرمایی تقریبا”معادل 30 درجه سانتی گراد ساطع میکند که این میزان در زمستان میتواند تغییر زیادی برای یک دتکتور باشد.

ب)پیشنهاداتی برای جلوگیری از خطای الارم

ادامه مطلب