در حال بارگزاری...

پست های برچسب زده شده " فروش اینترنتی HX-80NRAM "

HX-80NRAM

توسط الناز اسماعیلی

آشکارساز قابل استفاده در فضای باز، تغذیه با باطری، 24 متر برد در طول

امکانات:

  • نصب و راه اندازی 2.5-3 متر ارتفاع
  • منطق هوشمند و تشخیص
  • محافظ دو رسانا
  • منطق پیشرفته جبران درجه حرارت
  • منطق تجزیه و تحلیل نوسان پوشش گیاهی
  • عملکرد IR دیجیتال فعال ضد پوشش
[TABS_R id=8494]