در حال بارگزاری...

پست های برچسب زده شده " فروش SX-360 "

SX-360

توسط الناز اسماعیلی


آشکارساز سقفی 360 درجه ای

امکانات

  • اپتیک متمرکز
  • پوشش با چگالی بالا (276 منطقه متراکم)
  • عملکرد زوم / تنظیم الگو
  • حفاظت از دما
  • مدار کاهش نویز
  • ترمینال کنترل LED

 

[TABS_R id=8536]