در حال بارگزاری...

پست های برچسب زده شده " فروش VXI-R/RAM "

VXI-R/RAM

توسط الناز اسماعیلی

امکانات:

 • تکنولوژی IR فعال ضد پوشش (VXI-RAM)
 • 12 متر زاویه سنسور دوقلو دستگاه PIR (ضد پوشش ارتقاء به VX-402R)
 • مدارSMDA پیشرفته
 • محدوده تشخیص قابل تنظیم تا 5 برابر
 • تشخیص حیوانات کوچک
 • 90ºزاویه تشخیص، قابلیت چرخش 180º
 • درجه حفاظت IP55
 • علامت دهی، زنگ هشدار، پوشش، هشدار ضعیف بودن باطری، هشدار قطع شدن بی سیم
[TABS_R id=8520]

AX-70TN/130TN/200TN/100TF/200TF

توسط الناز اسماعیلی

آشکارساز پرتو مادون قرمز
70TN: متر 20
130TN: متر 40
200TN: متر 60
100TF: متر 30
200TF: متر 60
امکانات:

 • 4 پرتو فرکانس انتخابی (100TF-200TF)
 • LEDهشدار دهنده ی 4 مرحله ای (100TF-200TF)
 • مدار سنجش تغییرات محیطی (100TF-200TF)
 • درجه حفاظت IP65
 • حفاظت در برابر رعد و برق
 • دارای پوشش و قابلیت ضد یخ زدگی
 • 99٪ثبات مسدود کردن پرتو
 • مدار A.G.C
 • قابلیت تنظیم زمان وقفه پرتو
[TABS_R id=8528]