در حال بارگزاری...

پست های برچسب زده شده " فوتو سنسور ها "

سیستم دزدگیر اماکن ( فوتو سنسور ها )

توسط الناز اسماعیلی
مقالات

فوتو سنسور ها

عملکرد این سنسور ها به این صورت است که یک پرتو نور از یک سنسور به عنوان فرستنده برای یک سنسور به عنوان گیرنده ارسال می گردد که اختلال در پرتو نور باعث فعال شدن سیستم هشدار می گردد.